За миналата година общинската болница е реализира загуба в размер на 486 000 лв. – това показва отчетът за приходи и разходи на медицинското дружество. Натрупаните задължения за същия период са 1 375 000 лв. От тях 1 157 000 лв. са към доставчици на медикаменти, храни и към общинските фирми. 

Според справката към счетоводните  документи за 2007 год. МБАЛ дължи 96 878 лв. на “Балкангаз 2000” и 72 000 лв. на ВиК “Бебреш”.

Най-големи са разходите на дружеството за възнаграждения на персонала – 47.71 на сто. Средната работна заплата на персонала е била най-висока за септември - 366 лв.  За същия месец  управителят на МБАЛ е получил 1098 лв.

Заплата на главния счетоводител е 470 лв. Главната медицинска сестра получава 350 лв., а началник-отделенията – по 460 лв. месечно.

Основният източник за финансиране на МБАЛ е РЗОК. В плана за миналата година размерът на заложените приходи по клинични пътеки е 3 000 000 лв. В действителност са постъпили 2 121 422 лева. По договори с Министерството на здравеопазването по сметка на болницата са преведени 332 768 лева, с 27 232 по-малко от предвидените средства. 200 000 лева е размерът на очакваните приходи от общинския бюджет. В МБАЛ Ботевград са постъпили само 11 000 лв. от тях.  Медицинското дружество е реализирало собствени приходи в размер на 142 730 лв. Сумата е с 107 270 лв. по-малка от заложената в плана.

На предстоящата сесия, която ще се проведе на 31 януари, кметът на общината Георги Георгиев ще предложи на местните депутати да вземат решение за обявяване на конкурс за нов управител на МБАЛ – Ботевград.