При препитване по български език и литература с тест за 7 клас в предаването „Факторът Кошлуков" по ТВ7 двамата "опосуми" Иван и Андрей се издъниха на въпрос, чийто верен отговор беше „анафора".

По случай предстоящия празник на българската писменост 24 май водещият Емил Кошлуков реши да провери езиковите умения на двамата си колеги, от които се очакваше да направят анализ на своя принос в медийното говорене.

В тази връзка той ги подложи на изпитание и двамата водещи се справяха учудващо добре със сложната материя за седмокласници, докато не се натъкнаха на анафората в стиховете на Вазов „Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни..."

Те последователно отхвърлиха вариантите поетът да е използвал антитеза, хипербола или алегория, когато Андрей чистосърдечно си призна: „Много ме е срам, но не знам какво е анафора!" Може би от колегиална солидарност водещият също си призна, че дори да е знаел, вече е забравил, затова в ефир така и не стана ясно каква е тази анафора.

PS: Според „Речник на българския език" анàфора е стилна фигура в литературата, която се изразява в последователното повторение на думи и изрази в началото на съседни стихове или изречения.