В края на днешното заседание на ОбС Цеца Христова предложи да бъдат отпуснати 1200 лева за ремонт на покрива на доболничната помощ. Съветничката от "Атака" обясни, че покриват на сградата е протекъл и от него влиза вода в асансьора, който не работи от няколко дни.
“Уважавам лекарите от доболничаната помощ, но съм разочарован от начина на тяхното мислене. Те не пожелаха да си платят наема на кабинетите, определен с решение на ОбС. Възползваха се от процесуални пропуски и осъдиха общината. Действително общината няма да обеднее с 1200 лева, но трябва да има аргументи защо се харчат тези пари. Нямам лично отношение към лекарите, но те най-демонстративно нарушават интересите на общината, заяви Георги Георгиев.-Нека Общинският съвет да вземе решение по този въпрос. Аз ще съобразя с него”, допълни градоначалникът.
Съветникът от БСП Михаил Димитров каза, че асансьорите обслужват не толкова лекарите, колкото пациентите и поради тази причина те трябва да са изправни.
“Пациентите не са глупави. Те знаят много добре какво получават онези, които ги лекуват. Пациентите знаят, че лекарите са длъжни да им подсигурят приветливи кабинети и приемни, отопление, подходяща среда за придвижване до кабинетите. Държавата им плаща за това”, отговори кметът Георгиев.