Това е цялата печалба на фирмата за 2007 –ма в размер на 38 000 лв плюс още 25 000 лв. неразпределена печалба от предишни години.
Кметът ще преподпише договора за управление на Гачо Гачев, но само за две години.
Заплатите на целия ръководен персонал във фирмата ще бъде намален по предложение на кмета.
През 2007-ма година ВиК е извършила строителство, финансирано от общината, в размер на 1 286 000 лв. Дейностите, финансирани със собствени средства на фирмата, са на стойност 196 710 лв, показва отчетът на ВиК.
През м.г. ВиК са закупили земя на стойност 60 180 лв. В отчета не се посочва къде е земята и защо е купена.