Започна основният ремонт на две улици в квартал “Север” – “Преслав” и “Зелинград”. Ремонтът включва подмяна на бордюрите, изграждане на тротоари и цялостно асфалтиране на улиците. Преди тава “Балкангаз” АД ще положи тръбопровод, така че живеещите на двете улици ще имат възможност да се включат в битовата газификация.
“През последните 20 години тези улици не са ремонтирани, само частично изкърпвани. Преценихме, че това запълване на дупките не е ефективно и затова ги включихме в списъка за основен ремонт”, заяви кметът на общината Георги Георгиев.
Ремонтът на ул. “Преслав” ще струва 52 000 лева, а на “Зелинград” – 48 000 лв. Средствата са от общинския бюджет.