Ще започне изкърпване на дупките по главните улици в Ботевград. От общинската администрация са напривили оглед на уличната мрежа в града и са преценили кои участъци от нея се нуждаят спешно от ремонт. За тази цел общината ще отпусне до 20 000 лв. от собствени приходи.
Пари за асфалтиране на улиците в града и селата се очаква да постъпят и по проекти – казаха от общинската администрация.