Вчера в градската библиотека “Иван Вазов” бяха представени компютърни разработки на тема “Моята професия в математиката”. Чрез тях учениците от 10 “б” клас на ПМГ “Акад.проф.д.-р Асен Златаров” разказаха за приложението на точната наука в статистиката, екологията, спорта, програмирането и други професии.
“Идеята за проявата на класа възникна от моето желание да провокирам децата да се замислят защо е важно да учат математика, както и за утрешния ден – за професията, която биха искали да упражняват в бъдеще и която би им осигурила едно достойно съществуване и удовлетвореност. По този повод реших да им поставя задача да изготвят компютърни презентации, в които да посочат мястото на математиката в желаните от тях професии, сподели Даниела Пенкова, преподавател на по математика и класен ръководител на 10 “б” клас. -Математиката не ни учи само да решаваме сложните уравнения, а да мислим логично, да бъдем дисциплинирани. От своя страна това ни помага да се справяме с трудностите, да взимаме разумните и най-правилните решения при всякакви видове ангажименти в нашето ежедневие”, допълни г-жа Пенкова.
Учениците представиха компютърните разработки в присъствието на своите родители.