Днес ВАС заседава по жалбата на Коалиция “Гражданско сдружение за Ботевград”. В съдебната зала присъстваха жалбоподателите и техният представител адв. Росица Симеонова. От страна на Общинската избирателна комисия се явиха адв. Стоян Стоянов и адв. Мария Накова. На заседанието дойдоха още двама адвокати, упълномощени от представителите на партия “Новото време”, ССД и Коалиция “ББО” в Общинския съвет.

Съдебният състав изслуша всички заинтересовани страни, както и становището на прокурора по делото. Според него жалбата на Коалицията срещу решението на седми състав на Административен съд – София област е основателна. Остава само ВАС да се произнесе, което ще стане в рамките на един месец.