Ремонтът в сградата на доболничната помощ започна в края на миналия месец. Той се изразява в боядисване на общите части. Средствата са осигурени от лекарите, които ползват кабинети под наем в бившата поликлиника.
Едният от асансьорите в сградата вече е ремонтиран. На вратата му има табела, че съоръжението работи. Сумата в размер на 1500 лева бе отпусната от общината. Другият асансьор все още е в неизправност.