Тече срокът за подаване на оферти по обявената от Община Ботевград обществена поръчка – „Ремонт на общи части и тоалетни в сградата за доболнична помощ, Ботевград“. Намерението на общинското ръководство, посредством тази поръчка, е да се подобрят чувствително условията на ползване на общите части на сградата за доболнична помощ. Проектът третира осъвременяване на завършващите покрития на общите части на сградата за доболнична помощ включващи:


- Ремонт на общи части (коридори, стълбищни клетки, централно фоайе и чакални) на четирите етажа на сградата


- Ремонт на тоалетни помещения разположени на четирите етажа, включващо нови фаянсови облицовки, настилки, водопроводна инсталация, санитария, бояджийски работи и окачени тавани


- Изграждане на самостоятелна отоплителна инсталация обслужваща само общите части и тоалетните помещения на сградата.


Прогнозната стойност на поръчката е 224 501.56 лева без ДДС. От тях близо 180 000 лева са осигурени по проект „Красива България“, а останалите средства, ще бъдат отпуснати от собствени приходи на Община Ботевград.


Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 17:30 часа на 31.05.2017 год.