Адв. Виктор Велчев представляваше партия “Новото време” пред седми състав на Административния съд, който гледа делото на Коалиция “Гражданско сдружение за Ботевград”. В тази връзка той е поискал да му бъдат присъдени съответните разноски. Административният съд обаче е отказал да уважи претенциите на адв. Велчев, тъй като не е представил доказателства за реално изплатени възнаграждения. Общинският съветник е обжалвал решението пред Върховния административен съд – научи botevgrad.com.

Да припомним, че пред Административния съд адв. Виктор Велчев поддържаше становището си, че Коалицията няма основание да атакува решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници.