Разгорещени дебати в ОбС предизвика докладната на кмета, с която той поиска от съветниците да му възложат да изготви мотивирано предложение до Министерството на образованието за преобразуване на новото училище „Св. Св. Кирил и Методий” в основно. Най-напред думата взе общинският съветник Петя Кочкова. „Не е тайна, че в момента се проявява натиск към родителите на мои ученици да преместят децата си от ОУ „Никола Вапцаров”. Обещават се безплатна екскурзия в чужбина, безплатни обяд, закуска и вечеря на децата. Аз мога да предложа добро образование. Дори бе преустановен превозът на децата от квартала към „Вапцаров”. „Според мен е голяма илюзия да се мисли, че всички деца от ЖК „Васил Левски” ще отидат да се обучават в новото училище. Родителите имат право да избират училището. Смятам, че новото учебно заведение нарушава интереса на основните училища в града и селата. И това ще се разбере след въвеждането на делегираните бюджети. Освен това сградата на новото училище не се използва ефективно. По-целесъобразно би било, ако тя бъде приспособена за център за извънкласни форми или ресурсен център.

В отговор на изразеното мнение кметът Георгиев заяви: “Новото училище е по-ефективно от вашето. Мен ме избраха 70% от живеещите в квартала, защото съм построил училище. Сега хората там искат учебното заведение да стане основно, а то разполага с необходимата база.  Не е необходимо общината да плаща пари за превоз на учениците от ЖК “Васил Левски”, след като в квартала има училище. А що се отнася до делегираните бюджети – само Вие г-жо Кочкова държите да Ви бъде предоставен такъв. На другите директори главите им са се запалили.  Но искам да Ви кажа още отсега, че едва ли ще ви стигнат парите и тогава ще почукате на моята врата.”

Председателката на Комисията по образование и духовни дейности Мария Пеева подкрепи предложението на кмета. Тя каза, че делегираният бюджет не може да се използва като мотив срещу откриването на основното училище. Колежката й Даниела Дойчева бе на същото мнение. 

Съветникът от партия “Ред, законност и справедливост” Иван Гавалюгов каза, че в момента не е икономически обоснована издръжката на още едно основно училище. Той предложи новото учебно заведение да стане основно след време, когато кварталът се разрасне.

В крайна сметка в ОбС бе подложено на гласуване само предложението на градоначалника за откриване на основно училище.  Съветниците от опозицията не го подкрепиха.