Кметът Георги Георгиев ще настоява пред Министерството на образованието и науката да разреши въвеждането на прогимназиален етап на обучение в новото училище. За да внесе предложението си до министъра, той ще поиска подкрепа от съветниците.  Намерението на градоначалника – новото училище да стане основно, ще бъде разисквано на сесията, която ще се проведе на 31 януари.

В докладната, адресирана до общинските съветници, Георгиев се мотивира така: “…голям брой родители изразиха желание за записване на ученици и в прогимназиален етап на обучение в новата училищна сграда, която разполага с достатъчен брой класни стаи и кабинети, за да функционира ефективно като основно училище.”

Началното училище “Св. Св. Кирил и Методий” отвори врати на 15 септември 2007 год. В момента то е корпус на ОУ “Васил Левски, тъй като министър Вълчев не даде разрешение за откриването му.