Собственикът на фирма “Сириус” Ивайло Илиев е наемател на лавката в ОУ “Н.Вапцаров” от 2005 год. Договорът му изтече в края на януари тази година. Директорката на учебното заведение Петя Кочкова отказа да го преподпише. Основната причина, която тя изтъкна, е, че бизнесменът не изпълнява поетите ангажименти, посочени в офертата за спонсорство на училището.

За да остане наемател на лавката, Ивайло Илиев потърси съдействието на кмета Георги Георгиев. Градоначалникът внесе докладна в ОбС с предложение да бъде удължен договорът на сегашния наемател. Пред съветниците бизнесменът заяви, че директорката на ОУ “Н. Вапцаров” непрекъснато му искала пари, както и че не му давала документи за внесените суми. “Това е клевета – отговори Кочкова. Тя се закани на Ивайло Илиев, че ще го даде под съд.

Съветниците взеха решение Илиев да остане наемател на обекта до провеждането на нов търг.