Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия – в заведения от веригата McDonald’s. Търсят се общо 50 сътрудници в ресторант. Те ще бъдат наемани за една година с възможност за продължение на договора, като срокът на изпитване е три месеца.

Според изискванията на германския работодател предимство е кандидатите български граждани да са с образование в сферата на гастрономията, да притежават и шофьорска правоспособност. Нашите специалисти се търсят за извършване на различни дейности в ресторантите – кухня, каса, McCafe, лоби, склад, почистване, като ще работят в различни градове на Германия – Манхайм, Хайделберг, Щутгарт и Мюнхен. Работата е на смени, общо по 39 часа седмично, като допълнителният труд също се заплаща. Важно условие е кандидатите много добре да владеят немски език.
Отговарящите на условията кандидати следва да изпратят по пощата или по електронната поща автобиография, мотивационно писмо и дипломи за образование, преведени на немски език; както и копие на паспорт (той е необходим за издаване на разрешението за работа). Крайната дата за кандидатстване е - до 15 септември т.г. за интервюто в Монтана; до 16 септември т.г. за интервюто в София.

Пълният текст на обявата за работа в Германия може да се намери в бюрата по труда и на интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg/eures.

a