Европейската комисия е приела днес първата мярка по изпълнение на целта всеки автомобил да бъде в състояние да набере номера за аварийно-спасителните служби вместо водача в случай на сериозно произшествие. Намерението на Комисията е от 2015 г. нататък животоспасяващата система eCall да се монтира на всички нови модели леки и лекотоварни превозни средства. В случай на тежко пътнотранспортно произшествие eCall автоматично набира единния европейски номер 112 за спешни повиквания и предава местоположението на превозното средство на аварийно-спасителните служби. Препоръка на Комисията, приета на 8 септември, настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че операторите на мобилни мрежи ще обновят своята инфраструктура, така че повикванията от системата eCall да бъдат ефективно прехвърляни към аварийно-спасителните служби.
Според оценките тази технология ускорява пристигането на спасителни екипи с около 40 % в градските райони и с 50 % в селските райони. След повсеместното внедряване системата eCall ще помогне всяка година в Европа да бъдат спасявани стотици хора и ще намали последствията от нараняванията и травмите в десетки хиляди случаи.
Системата eCall се задейства автоматично веднага след засичането на тежко произшествие от вградените в автомобила датчици. Веднъж активирана, системата набира Европейския номер за спешни повиквания 112, установява телефонна връзка с подходящия център за спешни повиквания и изпраща на аварийно-спасителните служби информация за произшествието, включително часа на инцидента, точното местоположение на катастрофиралото превозно средство и посоката на движение (от голямо значение при магистрали и в тунели). Системата eCall може да бъде задействана ръчно чрез натискане на бутон в автомобила, например от свидетел на сериозно произшествие.
Изчислено е, че разходите по инсталиране на системата eCall в новите автомобили възлизат на по-малко от 100 EUR. Системата защитава неприкосновеността на личния живот и не позволява проследяването на превозни средства, тъй като е в неактивен режим на работа и не изпраща никакви сигнали, докато не бъде задействана при катастрофа.
Понастоящем едва 0,7 % от всички леки автомобили в ЕС са оборудвани с автоматични системи за спешни повиквания и броят им нараства много бавно. Тези системи на отделни производители не предлагат съвместимост или последователност в целия ЕС.