След тържеството по откриване на новата учебна година в СОУ „Христо Ясенов” кметът на общината инж. Богомил Георгиев и началникът на Регионалния инспекторат за Софийска област Христо Андреев посетиха и останалите училища на Общината.
Основната цел им беше да се информират по всички въпроси около започването и провеждането на новата учебна година.
След като поздравиха трудовите колективи с началото на новата учебна година, изслушаха мнението им относно условията, при които започва тяхната работа, за нерешените въпроси и предложения за подобряване на дейността и състоянието на базата в училищата.
Констатацията, която кметът изрази по-късно на брифинг пред местните медии, е че навсякъде учебната година започва при нормални условия за работа, с окомплектован педагогически и помощен персонал и с необходимия брой ученици, съгласно одобрените от сесията паралелки и класове.