Общинският съвет гласува да бъдат отпуснати 8 640 лева /по 180 лева месечно/ на д-р Росен Билчев, специализант по акушерство и гинекология, и на д-р Ивета Николова, специализант по гастроентерология. Средствата са изплащане на таксите им за специализация.
През миналата година общината също помогна на двамата лекари да платят таксите си. За целта бяха отпуснати 4 320 лева, съгласно решение на ОбС.
Срещу финансовата помощ лекарите не трябва да напускат болницата преди изтичането на три години и половина след приключването на специализацията им. В противен случай ще трябва да върнат парите на общината.