Само пациентите със спешни състояния ще се обслужват чрез филиала на Спешна помощ. Ако се налага  хоспитализация, от Спешна помощ ще търсят консултация със специалистите от болницата. Това е решено на днешния лекарски съвет в ботевградската болница.
От понеделник до второ нареждане спират и храната за болните, лежащи в здравното заведение. Това също е форма на протест, за да могат и самите пациенти да усетят липсата на средства – заяви управителят д-р Филип Филев.

Ако тези две форми на протест нямат успех,  след 4 октомври болницата в Ботевград ще работи само в рамките на делегирания си бюджет. След изчерпване на средствата, болницата ще затваря врати – съобщи д-р Филев решението на лекарския съвет.
На 15 октомври ботевградските лекари ще се включат в националния протест.

Националната здравна каса дължи на ботевградската болница 400 000 лева. Над 200 хиляди лева са натрупаните неразплатени задължения на здравното заведение. Лекарите искат да получат от касата парите, които са заработили и са фактурирали.