Както по-рано съобщихме, днес, 12 октомври, от 19:00 ч, в малкия салон на читалище "Христо Ботев" ще се проведе годишното отчетно Общо събрание на баскетболен клуб "Балкан", основна тема на което ще е приемане на финансовия отчет за дейността на клуба през 2010-та година.

Освен представянето на финансовия отчет, ръководството на клуба ще използва възможността да се срещне с всички, интересуващи се и имащи отношение към ботевградския баскетбол, които в свободен разговор могат да зададат въпроси, споделят мнения, идеи и наблюдения относно развитието на този спорт в града.

Покани за участие  в дискусиите са отправени към всички кандидат-кметове на Община Ботевград. Те ще имат възможност да споделят пред баскетболната общественост своите виждания за развитие на този най-популярен за града ни спорт, както и визията си за ролята на общината в развитието на спорта, като цяло и на баскетбола, в частност.