От днес баскетболът в Ботевград е с ново ръководство. Изборът му стана на извънредното общо събрание, поискано от голяма част от досегашните членове на клуба и насрочено от Софийски окръжен съд за 31 януари т.г.

Съгласно устава на БК "Балкан" бе избран управителен съвет от седем души. Това са Иван Гавалюгов, Красимир Георгиев, Владимир Иванов, Александър Атанасов, Николай Иванчев, Михаил Михайлов и Димитър Пенчев. За председател на новия УС единодушно бе избран Иван Гавалюгов. Новоизбраното ръководство назначи за изпълнитлен директор Михаил Михайлов, който е треньор в БК "Балкан".

Бе избран и нов Контролен съвет в състав: Марин Яцински, Тихомир Найденов и Христо Иванов.

Две са основните цели, които са си поставили новите ръководители на баскетбола. Едната е да направи всичко възможно за завръщането на мъжкия отбор в Националната баскетболна лига. Другата е да издигне на значително по-високо ниво детско-юношеския баскетбол в Ботевград.