На територията на община Ботевград ще бъдат извършени 1200 профилактични прегледи на социално слаби лица, които нямат здравни осигуровки. За целта от Министерството на здравеопазването са предоставени мобилни кабинети, позиционирани в камиони „Мерцедес,  за акушеро-гинекологични и педиатрични прегледи и за клинични и ехографски изследвания.
За извършване на прегледите са осигурени лекари-специалисти от МБАЛ – Ботевград. Те преглеждат в населените места по предварително утвърден график. Това съобщи д-р Филип Филев, управител на болницата. Той каза, че здравното заведение ще получи общо 22 830 лева за изпълнение на медицинските услуги, включени в договора между Регионалната здравна инспекция - София област и МБАЛ – Ботевград. Средствата, които ще получи болницата, ще бъдат разходвани за възнаграждения на лекарите, ангажирани с прегледите, и за закупуване на линейка.
„По време на прегледите се натъкваме на доста сериозни заболявания. Част от тях се нуждаят от оперативно лечение, а друга част – от наблюдение. Предупредили сме пациентите за това. Лошото е, че те са неосигурени. От тяхна страна имаме уверение, че ще внесат здравните си осигуровки и ще потърсят лекарска помощ”, каза д-р Филев.