До 2013 година България да се приближи към развитите европейски държави чрез повишаване на доходите и качеството на живот, и чрез подобряване на бизнес-климата и потенциала за растеж. Такава цел си поставя управляващата коалиция в разработения вариант на актуализирана управленска програма до края на мандата. Програмата ще се обсъжда на започващия утре Съвет на коалицията в разширен формат, в който ще участват министрите, партийните и парламентарните ръководства на БСП, НДСВ и ДПС. Правителството извежда още като приоритет здравето на населението и повишаването на качеството на здравните услуги. В управленската програма е предвидено развитие на конкурентен пазар на здравните услуги.

Демонополизация и алтернативно финансиране на здравната система при спазване на принципа на солидарността е една от идеите, записани в управленската програма за следващата година. Предвижда се създаването на гаранционен фонд, който да осигури финансовата стабилност на здравно-осигурителната система. Ще се стимулира и предоставянето на допълнителни услуги от болничните заведения чрез възможността за избор на допълнителни здравни пакети.

Управляващите предвиждат още да създадат нова институция, която да се занимава с проблемите на пенсионерите. Националният съвет по политиката за възрастните хора ще търси решения на проблемите за пенсиите, активното стареене и пенсионерските клубове. В актуализираната управленска програма е записано още, че държавата ще подпомага семействата с деца, като повишава размера на помощите им. Заложено е създаването на Национален фонд „Интелект”, в който да се натрупват средства за всяко дете от момента на раждането му. В документа се констатира, че през последните 20 години близо 4 милиона българи са напуснали селата и са се установили в големите градове. Във връзка с обезлюдяването на селските райони правителството обмисля да осигури финансова подкрепа за поне 200 села до края на 2009 година.

Канализация, добре оборудвани училища и достъп до интернет обещава още кабинетът на хората на село. 75 хиляди жители на селата да получат достъп до интернет, е една от задачите, които си поставят управляващите. По неофициална информация на Дарик на сбирката в Хисаря в събота и неделя няма да се стигне до промени в правителството и поне засега креслата си ще запазят и министрите, и зам.-министрите. Автори на актуализирания вариант на управленска програма на тройната коалиция са икономисти и финансисти от трите партии, сред които Йордан Цонев, Милен Велчев и Румен Овчаров.