Със свое решение от 11 ноември т.г. Административния съд Софийска област „ЗАДЪЛЖАВА ЦИК да позволи достъп на нарочната комисия по чл. 242 ал.7 от ИК до помещението в общинската администрация - община Етрополе с. Лопян, в което се съхраняват бюлетините, с които е гласувано за кмет на с. Лопян на 30.10.2011 г, като същите се представят от председателя на нарочната комисия в общинска администрация Етрополе с. Лопян в открито съдебно заседание в АССО за проверка отчитането на действителността/недействителността им.” „… и НАСРОЧВА делото за 21.11.2011 г. 10,00 ч., за която дата страните уведомени.
Препис от протокола в частта относно разпореждането за изискване на бюлетините да се изпрати на ЦИК, ОИК Етрополе и Общинска администрация - Етрополе за изпълнение.
Да се укаже необходимостта от изпращане на бюлетините за проверка в съдебно заседание на 21.11.2011 г. в 10,00 ч.”
Това са извадки от решението на  Административен съд Софийска област, с което днес трябва да се извърши повторно преброяване на гласовете от ІІ тур за избор на кмет в с. Лопян по жалба на В.Вълов и М. Цацов, представляващи Местна коалиция "Алтернатива за Етрополе" срещу решение № 148 /30.10.2011 г. на ОИК Етрополе за избор на кмет на с. Лопян, община Етрополе на втори тур.