Националната информационна АНТИСПИН кампания „Бъди в час!” навлиза във втория си етап по повод 14 февруари – Деня на влюбените.
Кампанията се организира от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването, Програмата на ООН за ХИВ/СПИН и Коалиция АНТИСПИН в партньорство с 23 общини, местни координационни офиси по СПИН, неправителствени организации, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, училища и медии.
Целта на кампанията е в Деня на влюбените отново да се привлече вниманието на широката общественост и специално на младите хора към информационните послания на „Бъди в час!”:
• Рискът от инфектиране с ХИВ може да бъде намален при редовна употреба на презервативи и при полови контакти между верни партньори с установен отрицателен ХИВ-статус;
• Не съществува риск от заразяване при нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ/СПИН, както и не е възможно предаването на вируса при ухапване от комар;
• Човек, който изглежда напълно здрав, може да бъде носител на ХИВ.

За популяризирането на тези послания са отпечатани 20 000 информационни тетрадки за ХИВ/СПИН, изработени от ученици-обучители на връстници, 200 000 флаера и 2500 плаката. Материалите ще бъдат разпространени на регионално ниво от 9-те местни координационни офиса по СПИН, 28-те регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), в мрежата на 185 училища, в които се изучава здравно образование, и от над 40 неправителствени организации. 

В България към 31 декември 2007 г. в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 815 ХИВ-позитивни лица. Новорегистрираните през 2007 г. ХИВ-позитивни лица са 126, от които 105 мъже и 21 жени. 83% от новорегистрираните са мъже и 17% - жени. За сравнение до 2006 г.  67% от инфектираните бяха мъже и 33% - жени, т.е. наблюдава се значително повишаване на броя на ХИВ-позитивните мъже.

60% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2007 г. са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.
Регистрираните ХИВ–позитивни лица са в много широки възрастови граници - от 16 до 76 години, като средната възраст при мъжете е 37 години, а при жените - 35 години. Засегнати са всички възрастови групи и отново се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 9% от новорегистрираните през 2007 г. са във възрастовата група между 15-19 години и 38%  между  25 – 29 години.
По път на инфектиране през 2007 г. се очертават две особено уязвими групи: 33% от новорегистрираните са лица, употребяващи интравенозни наркотици, а 18% са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. При 45% основният път на предаване е при хетеросексуални контакти, от които 17% са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. Запазва се тревожната тенденция да се откриват нови ХИВ–позитивни интравенозни наркомани, като от 1986 до 31 декември 2007 г. общият им брой достигна 109 лица.
Близо 70% от новооткритите през 2007 г. лица са от София (40 лица) и региона на Пловдив (44 лица).