През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания. Държавите, които членуват в ООН и международните организации са призовани да честват тази дата, както и да  провеждат постоянни прояви за интегриране на хората с увреждания в обществото.

По повод Международния ден на хората с увреждания, пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика публикува поздравителен адрес на министър Тотю Младенов, в който се казва: „Поздравявам Ви по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. На този ден общественото внимание за сетен път се фокусира върху проблемите, засягащи хората с увреждания, защитата на правата и интеграцията им във всички аспекти на обществения живот.
Бих искал да се обърна към всички хора и да ги уверя, че осигуряването на равни условия за пълноценното им и активно участие в обществения живот, са приоритет на българското правителство, въпреки разрастващата се икономическа криза и очерталите се неблагоприятни финансови тенденции в световен и европейски мащаб.

Сигурен съм, че в сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации на и за хората с увреждания, ще направим живота ви по-добър и по-качествен. Поради това разчитам на ползотворно партньорство в съвместната ни работа като гаранция за успешното реализиране на набелязаните цели и решаване на проблемите в областта на хората с увреждания.

Пожелавам ви здраве и успешно реализиране на заложените цели! Честит празник!”.