Европейският парламент (ЕП) предлага платени стажове на хора с увреждания. Стажовете са с продължителност пет месеца и са достъпни както за тези, завършили висше учебно заведение, така и за кандидатите без университетска степен.

Основната цел на тази програма е да предложи на определен брой хора с увреждания полезен и ценен професионален опит и възможност да се запознаят с работата на Европейския парламент.

Финансиране

Стажантите получават месечна стипендия в размер на 1 130,56 евро (2008 г.), ако стажът се провежда в Брюксел или Люксембург. Тази сума се коригира за информационните служби в държавите членки според индекса на жизнения стандарт. Допълнителните разноски на стажантите, пряко свързани с тяхното увреждане, могат да се покриват до максимум 50% от размера на месечната стипендия. Всички стажанти ползват задължителна застраховка срещу злополука и заболяване.

Условия за кандидатстване

Кандидатите за стажантската програма трябва да са навършили 18 години, да имат задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и добри познания по втори официален език, да не са били на друг платен стаж или наети на работа срещу възнаграждение за повече от четири последователни седмици в някоя от европейските институции, към член или политическа група на Европейския парламент и да удостоверят с медицински документ своето увреждане.

Документи

За кандидатстването е необходимо да се попълни онлайн формуляр и да се изпратят копие от паспорт, диплома от последно завършено учебно заведение, препоръка от преподавател или специалист в дадена област и медицински документ, удостоверяващ увреждане.

Краен срок

Следващото набиране за стажанти ще се проведе между 15 март и 15 май. Стажовете ще започнат от 1 октомври.

Повече информация и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта на ЕП.