За осма поредна година Агенцията по заетостта организира церемония „Работодател на годината”. Тя се състоя на 12 декември в зала „Рубин” на хотел „Дедеман Принцес” - София. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов награди работодателите, класирани на първите три места в девет категории. Той отличи регионални служби по заетост и бюра по труда в три категории, както и служители от териториалните служби по заетост. За цялостен принос в дейността на Агенцията по заетостта през 2011 год. награда получи Владимир Атанасов – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград. Той и структурата, която ръководи, са получили висока оценка при годишното атестирането, която е само една от предпоставките за присъждане на високото отличие.
„Наградата е с персонален характер, но зад нея стои трудът на всички служители от Бюрото по труда”, подчерта Владимир Атанасов при награждаването. Тази сутрин той благодари на колегите си за това, че са усърдни и отговорни в своята работа.
Владимир Атанасов оглавява Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград от седем години.