От днес влизат в сила нови болнични листове. Промяната е по инициатива на Националния осигурителен институт и с нея се цели улесняване работата на лекарите. Новите болнични са бели, за разлика от досегашните зелени на цвят и се издават в един единствен екземпляр.
При старите болнични лекарите трябваше да носят отрязъци от индиго в Регионалните здравни инспекции. Сега това задължение отпада. „На първо място да намалим грешките и пропуските, които се допускат от лекарите като за целта сме опростили значително самата бланка на болничния лист.  Направили сме я значително по-прегледна от старата, която беше, като сме дали възможност по-бързо да се въвежда информацията”, коментира д-р Румяна Павлова, НОИ.  
След като получи новия си болничен лист, за пациента остава задължението да го занесе в местоработата си. Навсякъде вече има от новите листове.