Очаква се новата процедура да съкрати срока за изплащане на обезщетението от 15 на 5 работни дни


От днес започва издаването на болничните листове по нов ред. Данните от тях вече ще бъдат подавани директно към Националния осигурителен институт единствено от лекарите, зъболекарите или лечебните заведения, и то по електронен път. Работодателите ще имат ангажимент да подадат информацията от болничните, издадени до края на 2014 година.
Пациентите ще продължат да получават хартиено копие на болничния, но само, за да го представят на работодателя за оправдаване на отсъствието си.
От 1 януари започва да функционира електронният регистър на болничните листове на НОИ. В него лекарите, зъболекарите и лечебните заведения ще могат да подават данните от издаваните болнични по електронен път. За целта те трябва да имат електронен подпис и да се регистрират като потребители на уеб услугите на института.
Работодателите няма да носят формулярите на болничните в НОИ, но са длъжни да ги пазят за срок от 3 години след годината на издаването им.
Очаква се новата процедура да съкрати срока за изплащане на обезщетението от 15 на 5 работни дни.
Лекарите, които нямат електронен подпис или достъп до интернет, трябва да се снабдят с това до края на юни, когато изтича преходният период, и от началото на юли подаването на информация по електронен път става задължително. От 2016 година ще бъде въведено електронното подаване на документи и за излизане в майчинство.