През изминалата 2011 година в Родилното отделение на ботевградската болница са родени 293 бебета. Броят не регистрираните по постоянен адрес в община Ботевград е 209, с 23 по-малко в сравнение с предходната 2010 год. През отчетния период 91 ботевградчанчета са родени в други населени места у нас и в чужбина: 52 в София /46 за 2010 г/; 4 в Етрополе /14 за 2010 год./; 6 – на други места в страната; 8 във Великобритания; 6 в Италия; 4 в САЩ, 3 в Испания; 2 в Гърция, 2 в Кипър и по едно в Чехия, Германия, Швейцария и Австрия.
За 2011 година има едно осиновяване на територията на общината /2 осиновявания през 2010 год./ 
През изминалата година броят на починалите жители на общината е 294 /198 в селата/, с 9 повече в сравнение с 2010 год. Шест ботевградчани са починали в чужбина.
Сключените бракове през изтеклата година са 87 /2 брака са сключени в Трудовец и по един във Врачеш и Скравена/, с три по-малко в сравнение с 2010 год. Седем от браковете са смесени /с чужденец/, с 5 повече в сравнение с 2010 год., съобщиха от отдел АОКП в общината.