Съгласно Решение на ОбС от 30 юли 2011 година, община Ботевград е подписала дългосрочен договор за наем с Международното висше бизнес училище. Според клауза в него наемът за периода след 1 януари 2012 година ще се актуализира с решение на ОбС. В тази връзка общината предлага актуална месечна цена в размер на 5 220 лева /без ДДС/. От датата на сключване на договора МВБУ плаща месечен наем на общината в размер на 3250 лева /без ДДС/ за втори и трети етаж от сградата, които са с обща застроена площ 1305.10 кв.м. Преди това в продължение на десет години висшето училище не е плащало наем, тъй като е извършило ремонт на общинската собственост, в която се помещава, за своя сметка.
Предложението за актуализиране на наемната цена ще бъде внесено за обсъждане и гласуване на предстоящата редовна сесия на ОбС.