Над 100 000 лв. са приходите от наеми на общински жилища


Това показва справката в отчета на кмета за работата на администрацията през миналата 2020 година. Най-много средства са постъпили от наем на помещения и на земеделска земя - по 170 000 лева. За наем на общински терени ползвателите са платили в общината над 80 хиляди лева наем. За търговия на открито, извършвана върху общинска земя, приходите са над 33 000 лева. Над 25 000 лева са платили на общината граждани, които ползват гаражни клетки.


Приходите за ползване на помещения са минимални - малко над хиляда лева, но общината опрости наемите на засегнатите от пандемията бизнеси или ги намали наполовина.


Приходите от наеми през миналата година за Ботевград са 515 хиляди лева. От наеми в кметство Новачене са близо 6 000 лева, а от Литаково - 2 хиляди.


Община Ботевград разполага със 197 жилища. От тях голямата част - 177, се предлагат за продажба, 18 под наем, има две стаи като резерви жилища и един ведомствен апартамент.


В общинските жилища са настанени 199 семейства, показва справката от общината. В момента свободни общински жилища няма, а картотекираните ботевградчани с жилищни нужди са 98.


Приходите от наеми на общински жилища през миналата година са 106 000 лева. Задълженията са близо 200 хиляди, но в тях са включени и дълговете от предишни години.