В Софийска област заболяемостта от грип се задържа на високо ниво - 248,8 на 10 000 души за трета и 252,7 на 10 000 души за четвъртата седмица.
Преустановени са женските и детските консултации, профилактичните прегледи, спрени са свижданията в болниците. На общопрактикуващите лекари и болничните заведения са предоставени безплатни антивирусни препарати за лечение на болни по преценка на лекуващия лекар.
През седмицата заболяемостта от грип в страната е 175,65 на 10 000 души население. Боледуват лица от всички възрастови групи.
В Националната референтна лаборатория (НРЛ) по “Грип и остри респираторни заболявания” са изследвани по метода Real Time - PCR  56  назофарингиални секрета от хоспитализирани болни. При 25 от тях е получен положителен резултат за грипен вирус тип А(H3N2). От началото на наблюдението на циркулацията на грипни вируси в страната - м. октомври 2011 г. до момента, са изследвани 265 проби. При 43  е доказан тип А(H3N2) като причинител на заболяванията. При 4 от случаите не е установен подтип, а в два е потвърден грипен вирус тип В.
В Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) е постъпила информация от 27 европейски страни. За повишена заболяемост  от грип съобщават Испания, Италия, Исландия и България. Като цяло обаче заболяемостта се оценява като ниска.