В края на миналата седмица в Софийска област е регистрирано понижение на заболяемостта от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ и грип - 140,14 на 10 000 души. Налице е достигане и задържане на същата на обичайните нива за сезона.
Съгласно нормативните документи до 31.03.2012 г. продължава ежедневното наблюдение на заболяемостта от грип и ОРЗ сред предварително определени групи от населението в цялата област.
През последната седмица заболяемостта в страната е 120,74 на 10 000 души население. Най-голям е броят на заболелите от възрастовата група 30-60 години.