Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и горите преведе субсидиите по банковите сметки на земеделските стопани в общината. Да припомним, че условията за получаване на финансова помощ бяха те да имат регистрация за миналата година в общинската служба “Земеделие и гори”, както и да са обработвали добросъвестно земите си, посочени в заявленията.

На 28 февруари / четвъртък/ от 10.30 часа в Ритуалната зала на Община Ботевград ще бъде проведен семинар за разясняване на новите моменти по регистрацията в СИЗП, която ще започне от 1 март, регистрацията по Наредба 3 на земеделските производители и мерките по програмата за развитие на селските райони.