Повече от два часа продължи извънредната сесия за снегопочистването, свикана по искане на 11 общински съветници.
Кметът Георги Георгиев бе категоричен, че няма пречки за изпълнение на договорите за снегопочистването. Още в началото на зимния период е направена проверка на техниката, с която разполагат фирмите „Мария Романова” и „ВиК Бебреш”. Установено е също така, че те имат в наличност необходимите материали за опесъчаване на улиците и пътната мрежа. 
Градоначалникът обясни, че общината е осигурила допълнителна техника за снегопочистването. Пътните връзки към махалите в по-малките села са възстановени благодарение на верижни трактори, собственост на фирма „Барези”, а снегът от центъра на града се извозва с камиони на фирма „Цеки”.
„Избрах тези фирми, защото те разполагат с необходимата техника”, подчерта Георги Георгиев. Той информира съветниците за превантивната дейност на общината за защита при бедствия и аварии.
„Наблюдаваме непрекъснато обстановката. В общината има около 15 уязвими места, които могат да създадат проблеми. В Ботевград това е Стара река. Опасни са водите, които идват от Чеканица и Зелин при топенето на снеговете. Те създават проблеми при Чавдар и в Ж.К. „Север”. Във Врачеш наблюдаваме реките Осеница и Чешковица, в Трудовец – р.Касица, в Скравена – Бебреш. Река Боговина в Литакаво не ни е създавала проблеми до този момент, тъй като нейното корито е проходимо. Взели сме необходимите мерки, като почистване на коритата, укрепване на диги, ремонт и изграждане на нови мостове”, каза Георги Георгиев. Той съобщи, че в началото на месец декември 2011 година община Ботевград е получила за снегопочистване 115 000 лева от държавата. От тях  40 000 лева са преведени на ЕТ „Мария Романова”, която отговаря за снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа и две улици в Зелени, и 30 000 лева – на общинската фирма ВиК, с която общината е сключила договор за снегопочистване в Ботевград. Георги Георгиев каза, че община Ботевград е поискала от държавата да осигури допълнително средства по линия на бедствия и аварии за възстановяване на връзката с махалите в малките села.
Градоначалникът информира съветниците и за състоянието на язовирите в общината. Към момента те не представляват опасност за населението, според резултатите от извършените проверки.
По време на извънредното заседание постъпиха въпроси от страна на общински съветници. Цеца Христова попита дали са взети мерки за прочистване на отточните шахти. Цветелин Цветков поиска да разбере колко фирми са участвали в конкурса на общината за поддържане на общинската пътна мрежа през зимата и дали в договорите за снегопопичстване е посочено кои улици и пътни участъци трябва да бъдат чистени приоритетно. Цветков предложи да се вземат мерки за почистването на парка, тъй като през него минават работниците на фирмите в промишлената зона.
В отговор на първия въпрос Георги Георгиев заяви, че е разпоредил на фирма ВиК да почисти отточните шахти. На въпросите на Цветков отговори така: „Само две фирми участваха в конкурса. Все пак поставяме изисквания и всеки си прави сметка дали разполага с необходимата техника, за да ги изпълни. В договорите с фирмите са изброени улиците, които трябва да се чистят приоритетно. В Ботевград това са „Цар Освободител”, околовръстните пътища за двата квартала и други. Въпреки това аз изисквам от фирмите да чистят всички улици. Що се отнася до почистването на парка – би било добре и работодателите да направят нещо по този въпрос.”.
Общинският съветник Иван Гавалюгов също поиска думата. Той каза, че оценката на обществеността за снегопочистването в Ботевград е отрицателна и отправи препоръка да се опесъчават редовно кръстовищата. Георги Георгиев отговори, че не споделя неговото мнение. Според градоначалника обществеността не дава отрицателна оценка, а „недоволство изразяват само няколко щатни писачи в сайтчетата”.
„Ботевградска община е шест пъти по-добре изчистена от столицата и Пловдив”, отсече Георги Георгиев. Той „хвърли ръкавицата” към Петя Кочкова и Николай Живков, като ги попита „как биха се справили със снегопочистването, ако бяха избрани за кметове”. Петя Кочкова отговори, че основните улици ще бъдат почистени до асфалт, ще се поставят конкретни изисквания и срокове за изпълнение на дейността. „Вие се раздвижихте, след като опозицията внесе искане за извънредната сесия”, допълни тя.
Николай Живков заяви че няма последователност и постоянство от страна на снегопочистващите фирми, но даде висока оценка на ЕТ „Мария Романова”.
Двама граждани изразиха мнението си за снегопочистването в града. Единият се представи. Той се казва Емил Дончев и живее в ЖК „Васил Левски”. „Всички улици в града са проходими и смятам, че трябва да благодарим за това на снегопочистващите фирми”, каза Емил Дончев. В последствие се оказа се, че въпросното лице е било в трудово-правни отношения с ВиК. Другият гражданин пропусна да спомене името си, но изказа благодарност за поддържането на улица „Захари Стоянов”.
Втора точка от дневния ред на извънредната сесия бе обсъждане на План на общината за действия при бедствия и аварии. „Такъв общината има”, каза Георги Георгиев и показа една доста обемиста папка. „Планът е приет с решение на ОбС от 2008 година, но вие не си направихте труда да го прочетете преди да внесете тази точка за дебатиране в ОбС”, заяви градоначалникът. Той информира съветниците, че има заповед на областния управител, според която в срок до 30 март планът трябва да бъде актуализиран.