Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
52 новини с етикет: извънредна сесия

Общински съвет Ботевград ще заседава извънредно на 11 октомври от 17 часа в конферентната зала на „Арена Ботевград”. Дневният ред на сесията е съставен от 10 докладни записки. В първата от тях общината иска съгласието на местния парламент за включване на бившия Дом за деца, лишени от..

На 11 декември от 17 часа ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. В дневния ред на сесията са включени пет точки.  Първата е за определяне на представител на община Ботевград в Комисията за изработване на областна здравна карта. Общинското ръководство предлага за представител..

След повече от час дебати и изказвания – Общинският съвет не взе никакво решение по повод докладната на кмета Иван Гавалюгов. Той поиска местният парламент да се произнесе дали общината да се възползва от правото си да обжалва становището на Басейнова дирекция „Дунавски район” , с..

Кметът Иван Гавалюгов внася докладна за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет, на което да се вземе решение дали община Ботевград да обжалва становището на Басейнова дирекция „Дунавски район”, с което на МВЕЦ е променено разрешителното за водоползване от язовир..

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2015-2019 година, председателят..

Отново липса на кворум провали извънредната сесия на Общинския съвет, свикана за днес от група съветници.  Преди да обяви, че редовното време е изтекло и заседанието няма да се състои, зам.-председателят на местния парламент – Стефка Грамтикова,  каза: „Мисля, че проблемът не..

Свиканата за днес от група общински съветници извънредна сесия на местния парламент не се състоя поради липса на кворум. Присъстваха 14 съветници – 8 от групата на МК ГДБОП, 3-ма от БСП и 3-ма от ГЕРБ - Еленко Иванов,  Филип Филипов и Цветан Цолов.  „Очевидно стремежът е..

Група общински съветници, представляващи повече от една трета от общия брой на съветниците в местния парламент,  депозираха искане за свикване на извънредно заседание. Това действие се предприема поради това, че кметът на общината върна като незаконосъобразно решение №117 от 9 май 2017 год. за..

На 19.04.2017 година, Общински съвет – Етрополе проведе 5-то извънредно заседание. На заседанието присъстваха всички Общински съветници, а промени в така предложени дневен ред не бяха направени.Първа точка от дневния ред бе приета със 17 гласа „за“ относно Приемане на Програма за..

За понеделник – 5 декември, е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет. В дневния ред е включена една точка: Одобряване на класирането от проведения, съгласно Решение N2275/13.10.2016r. на ОбС – Ботевград, конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Ботевград" ЕООД за срок от три..

« предишна123456следваща »