В ОбС е постъпило предложение за повишаване на цената на дневния хранителен оклад в детските градини /от1.80 лв. на 2.45 лв./ и в детските ясли /от 1.60 лв. на 2.20 лв./. Това се налага, тъй като „Министерството на здравеопазването прие завишени изисквания за здравословно и рационално хранене на децата, посещаващи детски заведения”, се посочва в докланата на вносителя.
Оскъпяването на хранодена ще доведе до увеличаване на месечната такса за ползване на детска градина – от 56 на 72 лева, и за детска ясла – от 46 на 64 лева.
Предложението за промените в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Общината ще бъде обсъдено на редовната сесия на ОбС, която ще се проведе на 23 февруари.
Да припомним, че въпросът за повишаване на таксите за ползване на детски градини и ясли бе повдигнат на извънредното заседание, на което беше приет Бюджет 2012 на Община Ботевград. Тогава кметът Георги Георгиев заяви, че общината ще подпомага родителите, като дофинансира част от месечната такса за всяко дете, което посещава детско заведение.