Месечната такса за детска градина и ясла запазва своя размер – 72 лева. От 1 март общината ще поема 40 на сто от нея, а не 50 на сто, както беше досега. Това означава, че родителите ще плащат 43,20 лева, а общината – 28,80 лева.


Предложението за промените в Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги внесе кметът Георги Георгиев. Докладната предизвика размяна на гневни реплики между кмета Георги Георгиев и съветници.


Опозицията предложи двете точки за промени в Наредбата – първата, касаеща конкретни думи в частта „Местни данъци и такси” и втората – за изменение в раздел „Такси за детски ясли, детски градини и специализирани институции…”, да се гласуват поотделно.


„Първата промяна има чисто законов характер, а втората няма. Затова не е редно да ги гласуваме анблок, каза Иван Гавалюгов. –Не разбирам социалната политика на общината – намалява процента, с който подпомагаме родителите чрез частично поемане на таксите за детски ясли и градини. Моето тълкувание е, че ние взимаме от децата, за да дадем на пенсионерите”,  допълни съветникът.


В отговор кметът заяви, че има „логически отговор”. „Ние не делим децата и пенсионерите. За нас всички са равни в социалната политика, която провежда общината.  Ние обаче пренасочваме известни  количества средства тази година от онези, които бяха предвидени за детските градини, като ги насочваме пак за децата. Миналата година изпратихме 400 деца на море, а тази година искаме да изпратим 500.  И за това насочваме пак от децата не към пенсионерите, а към децата. Изключвам и казвам: ядец.”, отвърна Георгиев.


Д-р Горгачева бе на мнение, че не трябва да се посяга на субсидията, която общината отделя за детските заведения. „Таксата е достатъчно висока. В София таксата е 60 лева, а в други общини  - от 26 до 36 лева, без те да субсидират. Освен това ние сме единствената общината, която няма преференции за определени категории  семейства”, обоснова се тя. Съветничката подкрепи колегата си Гавалюгов, че двете точки в докладната трябва де се гласуват поотделно. „По този начин всеки един от нас ще изрази своето становище по този въпрос”, допълни д-р Горгачева.


Георги Георгиев заяви, че „демагогията на съветниците не минава”. Ако утре общината изпадне в несъстоятелност, няма да покрие нито един процент. Какво ще стане тогава - родителите ще трябва да плащат пълния размер на таксата за детската градина”, каза той.


Филип Филипов се обърна към колегите си от управляващото мнозинство с думите: „Колеги отсреща, много ми се иска да се събудите от този сън, който Ви е обхванал. Тук ни се предлагат две решения в една точка. Едното е законово изискване, което сме длъжни да гласуваме, а второто е въпрос на личен избор, на собствено мнение”, обясни той.


Видимо гневен, Георги Георгиев обвини опозицията, че „заради техните мръснишки, долни ходове, общината е трябвало да пренасочи средства от общинската хазна за плувния комплекс и за издръжка на ледената пързалка”. „Това е причината да отидем на 40%”, отсече той.
Кметът определи думите на опозицията като „несъдържателни приказки” и изкомандва съветниците от ГЕРБ да поискат прекратяване на разискването.


17 съветници подкрепиха докладната, 4 гласуваха „против”, 1  - „въздържал се” и  6 не участваха в гласуването.


Провокирана от изказването на Георги Георгиев, след гласуването думата за лично обяснение поиска д-р Горгачева.  „Не се чувствам обидена от тази негова квалификация. Предполагам, че и колегите, към които бе отправено това обвинение, ще ме подкрепят. Не мога да се чувствам обидена от човек, който няма представа от някои морални категории. Другото – за мръснишките номера, те са от Ваша страна, г-н Георгиев. Защото 3 или 4 години подред Вие, абсолютно незаконно, прикрит зад решение на ОбС, когато болшинството са вдигали ето така ръка, отклонявате средства от резерва на образованието, за да издържате плувния басейн и пързалката. Тъй като нямаше начин тази година да заобиколите закона, след констатацията на Сметната палата за абсолютното Ви нарушение, Вие се опитвате да осигурите финансиране на плувния басейн от детските градини. Така че, г-н Георгиев, ако говорите за мръснишки номера, сложете едно огледало и се огледайте в него!”, каза Марияна Горгачева.