Транспортният министър Ивайло Московски тества автомобил, задвижван изцяло с електрически двигател. Това стана днес на бизнес форума "Дни на българската индустрия 2012 г." и международното специализирано изложение "Транспорт и логистика” в Интер Експо Център – София.Министърът видя и електрически двигател, конструиран от български инженери. Форумът се организира от български неправителствени и браншови организации, сред които и Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ).

В продължение на няколко дни ИКЕМ ще представи бъдещето на българската електромобилна индустрия като един от акцентите на форума.

Развитието на екологичния транспорт би допринесло за осъществяване на политиките в европейската стратегия „Европа 2020“, които са свързани с ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората, заяви Ивайло Московски.

Целта в периода до 2020 г. е изграждане на устойчива транспортна система, която да е напълно интегрирана.  По думите на министъра, за реализиране на тази цел ще се разчита както на подобряване на транспортната инфраструктура и постепенно подновяване на подвижния състав в различните видове транспорт, така и на внедряване на иновативни решения.