Турската железопътна администрация TCDD внедрява нова комуникационна мрежа за ж.п. линията между Инону и Косекьой. Проектът се изпълнява съвместно с Nokia Siemens Networks.

158-километровата високоскоростна влакова линия, изграждана в момента, ще свърже Анкара с Истанбул. Nokia Siemens Networks ще осигури на TCDD своите GSM-R радио елементи и основни мрежови елементи и услуги. През 2009 г. компанията изгради GSM-R мрежа за съществуващата 275 километрова линия Анкара-Инону.Оборудването включва базови станции и контролери за тях. В допълнение, ще бъде доставено потребителско оборудване за GSM-R, вкл. ръчно преносими устройства, радиа за кабини на влакове и диспечерски терминали. Ретранслатори ще подобрят мрежово покритие в тунели.

Радиосистемата на Nokia Siemens Networks ще осигури надеждни комуникации между машиниста и кондуктора в движещия се високоскоростен влак и наземния оперативен център. Очаква се това да подобри ефективността на ж.п. операциите, да намали закъсненията на влаковете и да повиши сигурността на ж.п. гарите и безопасността на пътниците.

С този проект търговските GSM-R линии на Nokia Siemens Networks ще нараснат на 46 000 километра в целия свят. С това компанията ще увеличи своя пазарен дял на GSM-R на 60% в глобален мащаб.