Областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” започва днес от 11 часа. Домакин на надпреварата за нашия регион е ОУ „Васил Левски”, Ботевград. То ще посрещне между 180 и 200 ученици от Ботевград, Правец и Етрополе, които са изявили желание да участват в областния кръг на математическото състезание.
Формата на проверка на знанията и уменията е тест, който включва
задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи с кратък свободен отговор, за следните възрастови групи: 2 клас - 18 задачи с избираем отговор; 3–4 клас - 24 задачи; 5–6 клас - 30 задачи; 7–8 клас - 30 задачи; 9–10 клас - 30 задачи; 11–12 клас - 30 задачи с избираем отговор. А за ученици със специални образователни потребности (една обща група) – 20 задачи. Времето за решаване на задачите е 75 минути. За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен - не се отнемат точки.
Задачите и темите се определят от Националната комисия „Европейско кенгуру” въз основа на обсъждане от Европейската асоциация „Кенгуру без граници”.
За провеждане на областния кръг началникът на Регионалния инспекторат по образование назначава със заповед областна комисия, която определя градовете, училищата-домакини и квесторите. Организацията на областния кръг се осъществява със съдействието на секциите на Съюза на математиците в България и Асоциацията за
развитие на образованието, както и на представители на Фондация „Млада България”.
Областната комисия организира оценяването в съответствие с регламента, изготвя разпределителен протокол на броя на оценителите и броя работи, проверени и оценени от всеки член на областната комисия. За националния кръг се класират учениците, които са в по–горния клас на съответната група и на областния кръг са получили 90% или повече от максималния брой точки в тази група, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната група и на областния кръг са получили 85% или повече от максималния брой точки. За участниците на френски език процентите са съответно 75 и 70, а за учениците със
специални образователни потребности - 65.