На 23.03.2019 г. от 11:00 ч. ще се проведе математическо състезание „Европейско Кенгуру“. В него могат да вземат участие всички ученици от 1 до 12 клас. Училищата-домакини, определени със заповед № РД 10-123/12.03.19 г. на Началника на РУО София-регион  за учениците от община Ботевград са ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров", ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.


Учениците/техните родители подават заявление и декларация за информирано съгласие на родителите в училището-домакин или на е-поща на училището-домакин, в което искат да се явят на състезанието в срок до 17.03.2019 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!


За кандидатстване в V клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ е задължително участието в математическо състезание „Европейско кенгуру“.