IBM въвежда нови услуги и софтуер за анализ с цел намаляване на измамите, управление на финансовите резултати и прогнозиране. Решенията съчетават иновации, разработени от звеното IBM Research, и нови технологии, създадени от десетки дружества, придобити от Синия гигант.
    

Предприятията от цял свят, опериращи в различни отрасли, се стремят да извлекат полезни знания от огромните обеми от данни. До 2015 г. те ще инвестират над 120 млрд. долара в системи за бизнес анализ, които ще окажат огромно влияние на предлаганите хардуер, софтуер и услуги на пазара, прогнозира IDC.

IBM ще подпомогне този процес с разработката на системи за бизнес анализ, които са насочени към откриване на измами, подобряване на финансовите операции и обслужване на клиентите. Компанията обяви няколко интелигентни решения за бизнес анализ:

• IBM Smarter Analytics Signature Solution – Anti-fraud, Waste & Abuse. Това е адаптивна система, която анализира най-новите данни и помага за защита срещу появяващите се измами. Решението внедрява усъвършенствани алгоритми директно в бизнес процесите, давайки възможност на правителствени агенции и застрахователи да откриват измами в реално време.

• IBM Smarter Analytics Signature Solution – Next Best Action. Чрез това решение организациите могат да получат по-ясна представа за клиентите си на базата на традиционни данни за предприятието и информация от социалните медии, кактто и от онлайн взаимодействието на потребителите с услугите на компанията.

• IBM Smarter Analytics Signature Solution – CFO Performance Insight. Според IBM Research, финансовата информация нараства драматично със 70% всяка година. Системите за бизнес анализ на IBM, насочени към финансовите мениджъри, осигуряват по-детайлна информация и контрол върху финансовите резултати, както и възможности за прогнозиране на бъдещи резултати на база  предходни данни.

Клиентите по цял свят могат да получат достъп до решенията за бизнес анализ на IBM чрез глобална мрежа от осем центъра за анализ. Компанията предвижда приходите й от системи за бизнес анализ да достигнат 16 млрд. долара към 2015 г.