Учителите да не могат да предоставят образователни услуги срещу заплащане, ако има конфликт на интереси, предвижда обсъденият на първо четене законопроект на Министерския съвет за изменение на Закона за народната просвета.

В началото на всяка учебна година преподавателите ще трябва да подават писмена декларация до директора на училището дали през предходната година са давали частни уроци.

Ако декларацията е с невярно съдържание или изобщо не е подадена, ще бъде налагано дисциплинарно наказание.

Предвижда се държавните зрелостни изпити да се полагат при спазване на действащите към момента на явяването юридически актове без ограничение за възраст и брой изпитни сесии.