От вчера в ОУ „Васил Левски” – Ботевград започнаха консултации по математика за външно оценяване. Те се провеждат по желание на седмокласниците и техните родители. Повечето от учениците, които посещават консултациите, са участници в проект „Икономика на бъдещето”, финансиран от фондация „Америка за България”.
Консултациите се водят от учителката по математика Нели Дудова. За тях не се заплаща, обясни тя.
„Информация за консултациите е подготвена и подадена на родителите още през месец февруари, чрез електронния дневник, който се поддържа ежеседмично. Избрахме ваканцията заради свободното време на учениците. Така те ще могат да се съсредоточат върху задачите. Провеждането на консултации бе продиктувано и от новостите в изпита по математика през тази година”, сподели още Нели Дудова. 
Тестът по математика ще се състои от 24 задачи. Първата част - за външното оценяване - ще бъде от 20 задачи, от които 16 въпроса са с един верен от няколко възможни отговора, а 4 са със свободен отговор - кратък числов, символен или словесен. Учениците ще имат един астрономически час за тази част от изпита. Втората част ще се състои от 4 задачи с отворен отговор. За първи път на националните изпити ще има и задачи с формата на международното изследване PISA. Тази година те ще бъдат 2 и седмокласниците ще трябва да напишат кратки свободни отговори, без да се налага да привеждат цялото решение на съответната задача. Другите две задачи ще са с разширен отговор - учениците трябва да напишат и аргументират решението на задача с аналитичен характер. Времето за работа по този модул е 90 минути, а максималният брой точки за тази част от теста е 35. Друга новост за изпита по математика е, че в конспекта няма да има задачи за квадрат, трапец и равнобедрен трапец. Тези въпроси не отпадат от учебната програма, а само от изпита.