На извънредно заседание днес присъстващите 24 съветници подкрепиха действията на общинското ръководство срещу демонтаж на тръби за напояване в землището на община Ботевград. Съветниците взеха решение общината да внесе искане до министър-председателя Бойко Борисов и министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов за преустановяване на демонтажа на съоръженията на „Напоителни системи” ЕАД, като се потърси отговорност на онези лица, които имат вина за унищожаването на ценно държавно имущество.
По време на обсъждането съветникът Христо Якимов изрази мнение, че трябва де се потърси политическа отговорност на министъра, ако той е разпоредил изваждането на тръбите. Д-р Марияна Горгачева се обяви срещу първоначалното допълнение към предложението, което кметът направи по време на сесията. Допълнението гласеше: "да се потърси отговорност на онези длъжностни лица, които съставиха протокол с невярно съдържание, че тръбите на „Напоителни системи” ЕАД в землището на община Ботевград са за брак”.
„Ние не сме видели протокола на експертната група и не сме убедени, че той е неоснователен”, мотивира се съветничката.
В хода на обсъждането Маргарита Кирова обясни, че всяко решение на ОбС отива в прокуратурата и ще бъде върнато, ако е незаконосъобразно. Според съветничката ваденето на тръбите си е чиста разруха и трябва да се потърси отговорност на виновните лица. „Научих от свой близък, че в момента се прокопава цялото Софийско било и се изваждат тръбите на „Напоителни системи”, което било най-голямата далавера в държавата, тъй като уж имало европейски директиви за подмяна на старата напоителна система. Ако това е факт, прави чест на ботевградския кмет, че той спира този произвол в общината”, каза още Маргарита Кирова.
Предстои кметът Георги Георгиев да представи позицията на ОбС пред министъра на земеделието и храните.