Общинското ръководство е внесло предложение в ОбС да бъдат утвърдени до 60 лв. за помощи при погребения на социално слаби граждани. Толкова бе и размерът на средствата за същата цел през миналата година. За сметка на общината ще бъдат  разходите за закупуване на обикновен ковчег до 40 лв.и изкопаване на гробно място.  И през 2008 ще се отпускат по 100 лв. на социално слаби жители на общината за инцидентно възникнали нужди.