Български фирми са победители в търга за административно управление по плана за електронно правителство, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съобщи днес Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, при откриване на BizTech 2012, национален форум за бизнес дикусии и технологии.
Зам.-министър Валери Борисов обяви, че българските фирми са конкурентоспособни на световните компании при имплементиране на големи ИС


Над 15 участници, организирани в различни консорциуми, са внесли предложения; сред кандидатите има и международни компании, уточниха от министерството. Договорите с победителите в процедурата ще бъдат подписани утре.

Няма съмнение, че българските фирми, работещи в областта на разработването и имплементирането на големи информационни системи у нас, са конкурентоспособни на международните компании, упражняващи същата дейност, подчерта заместник-министърът.

Според него в реализирането на проекти за големи информационни системи през последните десетина години българските фирми, работещи като подизпълнители на утвърдени международни компании, са натрупали достатъчно опит и увереност, за да участват на един следващ етап като основни изпълнители в конкурси.

„Кой може - това го доказва реалността днес, на този форум BizTech”, oбобщи Валери Борисов.